لیست اساتید راهنمای گروه پرستاری در نیمسال 98-99

دانشجویان پرستاری

استاد راهنما

ورودی مهر97

سرکار خانم دکتر هاشمی زاده

ورودی مهر 96

سرکار خانم بهنام

ورودی مهر 98

سرکار خانم رحیم نیا

عرصه 1 و 2

جناب آقای دکتر طباطبایی

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط