لیست اساتید راهنمای گروه مامایی در نیمسال اول 98-99

دانشجویان مامایی

استاد راهنما

ورودی 95

سرکار خانم درمحمدی

ورودی 96

سرکار خانم نکوئی

ورودی 97

سرکار خانم بخشی

ورودی 98

سرکار خانم نوری

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط