لیست اساتید راهنمای دانشجویان مامایی و ساعت حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان

 

استاد راهنما

دانشجویان ورودی...

 

خانم گنجی

مامایی ورودی 91 گروه A

خانم بخشی

 

مامایی ورودی 91 گروه B

خانم زاهدی فرد

 

مامایی ورودی 92 گروه A

مامایی ورودی 92 گروه B

خانم جاویدی

 

مامایی ورودی 92 گروه D

مامایی ورودی 92 گروه C

خانم درمحمدی

 

مامایی ورودی بهمن 92

مامایی ورودی 90

خانم نوری

 

مامایی ورودی 93

مامایی ورودی 94

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط