بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 28 فروردین 1399

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 28 فروردین 1399

گزارش برگزاری انتوباسیون برای گروه‌های مامایی و پرستاری

کارگاه آموزشی انتوباسیون در راستای بهبود کیفیت آموزش دانشجویان در...

گزارش برگزاری کارگاه بخیه زنی برای گروه‌های مامایی و پرستاری

کارگاه آموزشی بخیه زنی در راستای بهبود کیفیت آموزش دانشجویان در...

بازدید بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد

به نام خدا مکان بازدید : بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه...

قابل توجه کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی در خصوص برگزاری کارگاه بخیه زنی

کارگاه بخیه زنی جهت گروه مامایی در مورخه 10/7 از ساعت 10 الی 12...

صفحه 1 از 1 1   برو به 

مطالب مرتبط