گزارش برگزاری انتوباسیون برای گروه‌های مامایی و پرستاری

کارگاه آموزشی انتوباسیون در راستای بهبود کیفیت آموزش دانشجویان در روز 03/03/1396 توسط سرکار خانم فاطمی برای دانشجویان علاقه مند برگزار گردید.

 

 

در طی کارگاه در ساعات اولیه توضیحات تئوری در مورد روش انتوباسیون ارائه داده شد. سپس دانشجویان به همراه استاد مربوطه به تمرین عملی انتوباسیون بر روی مدل آموزشی آماده شده اقدام نمودند.

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط