بازدید بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد

به نام خدا

مکان بازدید : بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد

تاریخ بازدید : 95/9/28

گزارش بازدید : بازدید در روز یکشنبه مورخ 95/9/28 در ساعت 10 صبح توسط 30 نفر از دانشجویان و دو تن از اساتید ; سرکارخانم رحیم نیا و سرکار خانم کورانیان انجام شد.

در ابتدای بازدید آقای دکتر خالقی مسئول بخش اهدای عضو بیمارستان منتصریه در رابطه با بیمارستان و بخش‌های موجود توضیحاتی را ارائه کردند و سپس در رابطه با مسئله اهدای عضو اطلاعات کافی و پویایی را مطرح کردند.

بعد تمام شدن بیانا دکتر; یک بازدید کلی از بخش‌های بیمارستان توسط دانشجویان و اساتید انجام گردید و توضیحات مربوط به هربخش توسط دکتر خالقی بیان شد.

در آخر دانشجویان برای پرکردن فرم اعهداء عضو اقدام کردند.

 

مسئول برگزاری بازدید : مولود منصوریان بهار

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط